លេង TikTok យូរហើយមានស្គាល់អ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទេ?

Tik Tok តាមការពិតជា​កម្មវិធី​ចម្រៀង​និង​បណ្តាញ​សង្គម​របស់​​ចិនតែប៉ុណ្ណោះដោយលោក Zhang Yiming ។ គាត់បានតស៊ូព្យាយាមអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Tik Tok នេះរហូតមានអ្នក​ប្រើប្រាស់​លឿន​បំផុត​នៃ​បណ្តុំ​វីដេអូ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ តាមទិន្នន័យកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ កម្មវិធី Tik Tok មាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃរហូតដល់ ១៥០ លាន​នាក់ ដែលបានជាប់​ឈ្មោះ​ជា App មានអ្នកការ​ចុច​ដោនឡូត​ច្រើន​បំផុត​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដល់​ទៅ ៤៥,៨ លាន​ដងឯណ្ណោះ

ប្រភព៖ Business Insider

Related Posts